top of page

Ringo StarR 
Pomnik Pokoju i Miłości

 Każdy pomnik Pokoju i Miłości w inicjatywie „Zmieńmy świat” został powiększony do x stóp wysokości od rzeczywistego rzucenia prawej ręki Ringo Starra. Ograniczona liczba tych zabytków i związanych z nimi możliwości została autoryzowana i udostępniona przez organizację Ringo Starr społecznościom, instytucjom, organizacjom i obiektom we współpracy z
Fundacja Lotos
  która kieruje działalnością charytatywną
Sir Richarda Starkeya i Barbary Starkey.
bottom of page